Биологичен маркер. Индикатор, който измерва дадено състояние в организма.