Процесът, при който информацията от даден ген се използва за произвеждането на неговия продукт. Този продукт е белтъкът, кодиран от гена.