пълният набор от молекули ДНК във всяка една клетка, която даден организъм притежава.