Дезоксирибонуклеинова киселина. Това е молекулата, която носи наследствената информация на всеки един индивид.