Процесът на разделяне на клетката на две или повече дъщерни клетки.