Явление, при което нормални клетки загубват способността си да се делят.