Методи в биологията, които използват анализи и манипулации на ДНК, РНК, белтъци и липиди.