Защитни участъци в краищата на хромозомите. Те са съставени от повторени последователности ДНК. Теломерите пречат за сливането между отделните хромозоми и подсигуряват правилното делене на клетките.