Група клетки със сходен строеж и функции. Различните тъкани изграждат органите в тялото.