Структурите в клетките на живите организми, които носят генетичния материал. Те са съставени от ДНК и белтъци. Броят, формата и размерите на хромозомите са различни за различните биологични видове.